zagrzebać się


zagrzebać się
Zagrzebać się na odludziu, na wsi itp. «zamieszkać w miejscu odludnym»: (...) postanowił popracować w spokoju i zagrzebał się gdzieś na wsi. Roz bezp 1997.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zagrzebywać się – zagrzebać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} grzebiąc, zasypywać się czymś; zakopywać się w czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zagrzebywać się w piachu. Zagrzebać się w sianie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zagrzebać — dk IX, zagrzebaćbię, zagrzebaćbiesz, zagrzebaćgrzeb, zagrzebaćał, zagrzebaćany zagrzebywać ndk VIIIa, zagrzebaćbuję, zagrzebaćbujesz, zagrzebaćbuj, zagrzebaćywał, zagrzebaćywany «grzebiąc zasypać coś czymś, schować coś w czymś» Zagrzebać coś w… …   Słownik języka polskiego

  • zagrzebywać się — Zagrzebać się na odludziu, na wsi itp. «zamieszkać w miejscu odludnym»: (...) postanowił popracować w spokoju i zagrzebał się gdzieś na wsi. Roz bezp 1997 …   Słownik frazeologiczny

  • zaszywać się – zaszyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} osiedlać się, zajmować miejsce trudno dostępne, odludne, odosobnione, zwykle w celu ukrycia się, odcięcia się od otoczenia; zagrzebać się, zakopać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaszywać się na odludziu, w leśniczówce. Zaszyć się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaszyć — dk Xa, zaszyćszyję, zaszyćszyjesz, zaszyćszyj, zaszyćszył, zaszyćszyty zaszywać ndk I, zaszyćam, zaszyćasz, zaszyćają, zaszyćaj, zaszyćał, zaszyćany 1. «szyjąc połączyć brzegi rozdarcia, otworu (najczęściej w tkaninie); rzadziej: połączyć za… …   Słownik języka polskiego

  • zakopać — dk IX, zakopaćpię, zakopaćpiesz, zakopaćkop, zakopaćał, zakopaćany zakopywać ndk VIIIa, zakopaćpuję, zakopaćpujesz, zakopaćpuj, zakopaćywał, zakopaćywany 1. «schować coś w wykopanym dole zasypując go ziemią; przykryć coś ziemią» Zakopać skarb.… …   Słownik języka polskiego

  • pozaszywać — dk I, pozaszywaćam, pozaszywaćasz, pozaszywaćają, pozaszywaćaj, pozaszywaćał, pozaszywaćany «zaszyć wiele miejsc uszkodzonych, wiele rzeczy podartych; zaszyć coś w wielu miejscach» Pozaszywać dziury w ubraniu. Pozaszywać rozprute kieszenie.… …   Słownik języka polskiego

  • za- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki od innych czasowników, nadający im następujące znaczenia» a) «osiągnięcie skutku czynności, rezultatu (też częściowego), wyczerpanie zakresu, dojście do największego nasilenia czynności, stanu, np. zabić,… …   Słownik języka polskiego

  • za- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki oznaczające osiągnięcie celu, skutku, ukończenie procesu, np.: {{/stl 7}}{{stl 8}}zagrać {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 8}}zaśpiewać {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień